Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

अनुक्रम
Índice
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
आंकड़ों की सूची
Lista de figuras
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
तालिकाओं की सूची
Lista de tabelas
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
परिशिष्ट
Apêndice
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
शब्दावली
Glossário
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografia
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
अनुक्रमणिका
Índice
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό