Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

अनुक्रम
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
आंकड़ों की सूची
Lista de Figuras
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
तालिकाओं की सूची
Lista de Tablas
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
परिशिष्ट
Apéndice
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
शब्दावली
Glosario
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografía
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
अनुक्रमणिका
Índice Alfabético
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό