Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Sisällysluettelo
Inhoudsopgave
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Kuvaluettelo
Afbeeldingenlijst
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Taulukkoluettelo
Tabellenlijst
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Liitteet
Bijlage
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Sanaluettelo
Verklarende woordenlijst
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografia
Bibliografie
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Hakemisto
Register
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό