Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Sisällysluettelo
Mục lục
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Kuvaluettelo
Hình minh họa
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Taulukkoluettelo
Bảng biểu
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Liitteet
Phụ lục
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Sanaluettelo
Bảng thuật ngữ
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografia
Tài liệu tham khảo
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Hakemisto
Mục lục tra cứu
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό