Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Sisällysluettelo
Table of Contents
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Kuvaluettelo
List of Figures
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Taulukkoluettelo
List of Tables
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Liitteet
Appendix
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Sanaluettelo
Glossary
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografia
Bibliography
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Hakemisto
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό