Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Fihrist
अनुक्रम
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Figürler Listesi
आंकड़ों की सूची
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Tablolar Listesi
तालिकाओं की सूची
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Ek / İlave
परिशिष्ट
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Terimler Sözlüğü
शब्दावली
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Kaynakça
संदर्भग्रंथ सूची
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
İndeks / Endeks / Katalog
अनुक्रमणिका
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό