Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Spis treści
अनुक्रम
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Wykaz danych
आंकड़ों की सूची
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Wykaz tabel
तालिकाओं की सूची
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Aneks
परिशिष्ट
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Słowniczek
शब्दावली
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografia
संदर्भग्रंथ सूची
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Indeks
अनुक्रमणिका
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό