Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Inhoudsopgave
فهرس المحتويات
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Afbeeldingenlijst
قائمة الأشكال
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Tabellenlijst
قائمة الجداول
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Bijlage
ملحق
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Verklarende woordenlijst
مسرد المصطلحات
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografie
ببليوغرافيا
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Register
فهرس الموضوعات
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό