Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

목차
Fihrist
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
인물 리스트
Figürler Listesi
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
표 리스트
Tablolar Listesi
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
부록
Ek / İlave
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
어휘 사전
Terimler Sözlüğü
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
관계 서적 목록
Kaynakça
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
인덱스 (색인)
İndeks / Endeks / Katalog
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό