Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

목차
فهرس المحتويات
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
인물 리스트
قائمة الأشكال
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
표 리스트
قائمة الجداول
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
부록
ملحق
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
어휘 사전
مسرد المصطلحات
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
관계 서적 목록
ببليوغرافيا
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
인덱스 (색인)
فهرس الموضوعات
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό