Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Indice analitico
ตารางเนื้อหา
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Indice delle immagini
ลิสต์ตัวเลข
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Indice delle tabelle
ลิสต์ตาราง
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Appendice
ภาคผนวก
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glossario
อภิธานศัพท์
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografia
บรรณานุกรม
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Catalogo
ตัวบ่งชี้
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό