Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

目次
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
統計の一覧
Lista de Figuras
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
表の一覧
Lista de Tablas
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
付録
Apéndice
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
用語解説
Glosario
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
参考文献一覧
Bibliografía
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
索引
Índice Alfabético
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό