Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων
अनुक्रम
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Κατάλογος Σχημάτων
आंकड़ों की सूची
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Κατάλογος Πινάκων
तालिकाओं की सूची
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Παράρτημα
परिशिष्ट
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Γλωσσάριο
शब्दावली
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Βιβλιογραφία
संदर्भग्रंथ सूची
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Ευρετήριο
अनुक्रमणिका
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό