Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Inhaltsverzeichnis
Mục lục
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Abbildungsverzeichnis
Hình minh họa
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Tabellenverzeichnis
Bảng biểu
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Anhang
Phụ lục
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glossar
Bảng thuật ngữ
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Literaturverzeichnis
Tài liệu tham khảo
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Index
Mục lục tra cứu
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό