Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Table des matières
Mục lục
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Liste des figures
Hình minh họa
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Liste des tables
Bảng biểu
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Annexe
Phụ lục
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glossaire
Bảng thuật ngữ
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliographie
Tài liệu tham khảo
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Index
Mục lục tra cứu
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό