Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Table des matières
فهرس المحتويات
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Liste des figures
قائمة الأشكال
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Liste des tables
قائمة الجداول
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Annexe
ملحق
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glossaire
مسرد المصطلحات
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliographie
ببليوغرافيا
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Index
فهرس الموضوعات
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό