Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

فهرس المحتويات
Fihrist
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
قائمة الأشكال
Figürler Listesi
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
قائمة الجداول
Tablolar Listesi
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
ملحق
Ek / İlave
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
مسرد المصطلحات
Terimler Sözlüğü
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
ببليوغرافيا
Kaynakça
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
فهرس الموضوعات
İndeks / Endeks / Katalog
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό