Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

فهرس المحتويات
Cuprins
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
قائمة الأشكال
Lista figurilor
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
قائمة الجداول
Lista tabelelor
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
ملحق
Anexă
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
مسرد المصطلحات
Glosar
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
ببليوغرافيا
Bibliografie
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
فهرس الموضوعات
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό