Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

فهرس المحتويات
Table of Contents
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
قائمة الأشكال
List of Figures
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
قائمة الجداول
List of Tables
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
ملحق
Appendix
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
مسرد المصطلحات
Glossary
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
ببليوغرافيا
Bibliography
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
فهرس الموضوعات
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό