Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Table of Contents
ตารางเนื้อหา
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
List of Figures
ลิสต์ตัวเลข
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
List of Tables
ลิสต์ตาราง
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Appendix
ภาคผนวก
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glossary
อภิธานศัพท์
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliography
บรรณานุกรม
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Index
ตัวบ่งชี้
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό