Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Table of Contents
Enhavtabelo
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
List of Figures
Listo de Figuroj
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
List of Tables
Listo de Tabloj
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Appendix
Apendico
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glossary
Glosaro
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliography
Bibliografio
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Index
Indekso
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό