Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κύριο Μέρος

Κύριο Μέρος - Επίδειξη Συμφωνίας

De modo geral, concorda-se com ... porque...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου
Tende-se a concordar com...porque...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου
Percebe-se o seu propósito.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Επίδειξη αναγνώρισης του κύρους μιας συγκεκριμένης άποψης χωρίς την απόλυτη συμφωνία με αυτή
É consenso que...
ฉันยอมรับว่า...
Επίδειξη απόλυτης συμφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Επίδειξη απόλυτης συμφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου

Κύριο Μέρος - Επίδειξη Διαφωνίας

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Επίδειξη γενικής διαφωνίας με άποψη άλλου
Tende-se a discordar de...porque...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Επίδειξη γενικής διαφωνίας με άποψη άλλου
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Επίδειξη κατανόησης της άποψης άλλου και κάθετης διαφωνίας με αυτή
Discorda-se totamente de/do/da...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Επίδειξη απόλυτης διαφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου
Opõe-se à idéia que...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Επίδειξη απόλυτης αντίθεσης με την άποψη άλλου ατόμου

Κύριο Μέρος - Σύγκριση

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Ένας άτυπος τρόπος δήλωσης συγκεκριμένων ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Em contraste com..., mostra que...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
...em contraste com...é/são...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Έμφαση και επεξήγηση των ομοιοτήτων μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
...e...diferem em termos de...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Έμφαση και επεξήγηση των διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Έμφαση των διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Περιγραφή συγκεκριμένων ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων

Κύριο Μέρος - Έκφραση Απόψεων

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
ฉันจะพูดว่า...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία δεν είστε απολύτως πεπεισμένοι
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
ดูเหมือนว่า...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία δεν είστε απολύτως πεπεισμένος/νη
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
ในความคิดเห็นของฉัน...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
ในความคิดเห็นของฉัน...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
ในความคิดเห็นของฉัน...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Απορύθμιση λόγων και αιτίων για κατί
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία είστε απολύτως πεπεισμένος/νη

Κύριο Μέρος - Σύνδεσμοι

Examina-se/Analisa-se agora...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του θέματος και το ξεκίνημα καινούργιας παράγραφου
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Αλλαγή θέματος και έναρξη νέας παραγράφου
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Προσθήκη σημαντικών πληροφοριών σε ένα επιχείρημα που έχει ήδη αναπτυχθεί
Reconhecidamente..., mas...
ยอมรับ...แต่...
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
Reconhecidamente....Porém...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
Ao contrário,...
ในทางตรงกันข้าม...
Διόρθωση εσφαλμένης πεποίθησης κατόπιν παρουσίασης της
Por um lado...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Εισαγωγή μιας πλευράς ενός επιχειρήματος
Por outro lado...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Εισαγωγή μιας άλλης πλευράς ενός επιχειρήματος. Πάντα χρησιμοποιείται μετά από την έκφραση «Από τη μία»
Apesar de...
ถึงแม้ว่า...
Παρουσίαση επιχειρήματος που τίθεται κατά ορισμένων δεδομένων και αντιλήψεων
A despeito de...
ถึงแม้ว่า...
Παρουσίαση επιχειρήματος που τίθεται κατά ορισμένων δεδομένων και αντιλήψεων
Cientificamente/ Historicamente falando...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Αναφορά επιστημονικών δεδομένων ή γεγονότων του παρελθόντος
Incidentalmente...
โดยบังเอิญ...
Προσθήκη επιπρόσθετου σημείου που μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση
Além disso,...
นอกจากนี้...
Προσθήκη επιπρόσθετου σημείου που μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση