Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κύριο Μέρος

Κύριο Μέρος - Επίδειξη Συμφωνίας

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Tende-se a concordar com...porque...
Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου
言っていることはもっともだ。
Percebe-se o seu propósito.
Επίδειξη αναγνώρισης του κύρους μιας συγκεκριμένης άποψης χωρίς την απόλυτη συμφωνία με αυτή
・・・・に同意している。
É consenso que...
Επίδειξη απόλυτης συμφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου
心から・・・・という意見を支持する。
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Επίδειξη απόλυτης συμφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου

Κύριο Μέρος - Επίδειξη Διαφωνίας

大まかに言って、・・・・に反対である。
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Επίδειξη γενικής διαφωνίας με άποψη άλλου
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Tende-se a discordar de...porque...
Επίδειξη γενικής διαφωνίας με άποψη άλλου
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Επίδειξη κατανόησης της άποψης άλλου και κάθετης διαφωνίας με αυτή
・・・・に強く反対である。
Discorda-se totamente de/do/da...
Επίδειξη απόλυτης διαφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου
・・・・という意見に断固として反対する。
Opõe-se à idéia que...
Επίδειξη απόλυτης αντίθεσης με την άποψη άλλου ατόμου

Κύριο Μέρος - Σύγκριση

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Ένας άτυπος τρόπος δήλωσης συγκεκριμένων ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Em contraste com..., mostra que...
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...em contraste com...é/são...
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Έμφαση και επεξήγηση των ομοιοτήτων μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...e...diferem em termos de...
Έμφαση και επεξήγηση των διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Έμφαση των διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Περιγραφή συγκεκριμένων ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων

Κύριο Μέρος - Έκφραση Απόψεων

・・・・と言えるかもしれない。
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία δεν είστε απολύτως πεπεισμένοι
・・・・のように見受けられる。
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία δεν είστε απολύτως πεπεισμένος/νη
私の意見では、・・・・
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
私の見方だと、・・・・
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
私の意見としては、・・・・
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Απορύθμιση λόγων και αιτίων για κατί
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία είστε απολύτως πεπεισμένος/νη

Κύριο Μέρος - Σύνδεσμοι

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Examina-se/Analisa-se agora...
Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του θέματος και το ξεκίνημα καινούργιας παράγραφου
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Αλλαγή θέματος και έναρξη νέας παραγράφου
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Προσθήκη σημαντικών πληροφοριών σε ένα επιχείρημα που έχει ήδη αναπτυχθεί
確かにそうだが、しかし・・・・
Reconhecidamente..., mas...
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Reconhecidamente....Porém...
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
それどころか、・・・・
Ao contrário,...
Διόρθωση εσφαλμένης πεποίθησης κατόπιν παρουσίασης της
一方では・・・・
Por um lado...
Εισαγωγή μιας πλευράς ενός επιχειρήματος
しかしその一方で・・・・
Por outro lado...
Εισαγωγή μιας άλλης πλευράς ενός επιχειρήματος. Πάντα χρησιμοποιείται μετά από την έκφραση «Από τη μία»
・・・・にもかかわらず
Apesar de...
Παρουσίαση επιχειρήματος που τίθεται κατά ορισμένων δεδομένων και αντιλήψεων
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
A despeito de...
Παρουσίαση επιχειρήματος που τίθεται κατά ορισμένων δεδομένων και αντιλήψεων
科学的に/歴史的に言って・・・・
Cientificamente/ Historicamente falando...
Αναφορά επιστημονικών δεδομένων ή γεγονότων του παρελθόντος
ちなみに、・・・・
Incidentalmente...
Προσθήκη επιπρόσθετου σημείου που μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση
その上・・・・
Além disso,...
Προσθήκη επιπρόσθετου σημείου που μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση