Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κύριο Μέρος

Κύριο Μέρος - Επίδειξη Συμφωνίας

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Επίδειξη αναγνώρισης του κύρους μιας συγκεκριμένης άποψης χωρίς την απόλυτη συμφωνία με αυτή
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
W pełni się zgadzam z...
Επίδειξη απόλυτης συμφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Επίδειξη απόλυτης συμφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου

Κύριο Μέρος - Επίδειξη Διαφωνίας

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Επίδειξη γενικής διαφωνίας με άποψη άλλου
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Επίδειξη γενικής διαφωνίας με άποψη άλλου
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Επίδειξη κατανόησης της άποψης άλλου και κάθετης διαφωνίας με αυτή
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Επίδειξη απόλυτης διαφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Επίδειξη απόλυτης αντίθεσης με την άποψη άλλου ατόμου

Κύριο Μέρος - Σύγκριση

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Ένας άτυπος τρόπος δήλωσης συγκεκριμένων ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
... giống với... ở chỗ...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Έμφαση και επεξήγηση των ομοιοτήτων μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
... và... khác nhau ở chỗ...
....i...rożnią się pod względem...
Έμφαση και επεξήγηση των διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Έμφαση των διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Περιγραφή συγκεκριμένων ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων

Κύριο Μέρος - Έκφραση Απόψεων

Tôi cho rằng...
Powiedziałbym, że...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία δεν είστε απολύτως πεπεισμένοι
Tôi thấy rằng...
Wydaje mi się, że...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία δεν είστε απολύτως πεπεισμένος/νη
Cá nhân tôi cho rằng...
Moim zdaniem...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
Theo quan điểm của tôi...
Z mojego punktu widzenia...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
Tôi mang quan điểm rằng...
Jestem zdania, że...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Απορύθμιση λόγων και αιτίων για κατί
Tôi tin rằng... bởi vì...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία είστε απολύτως πεπεισμένος/νη

Κύριο Μέρος - Σύνδεσμοι

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του θέματος και το ξεκίνημα καινούργιας παράγραφου
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Αλλαγή θέματος και έναρξη νέας παραγράφου
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Προσθήκη σημαντικών πληροφοριών σε ένα επιχείρημα που έχει ήδη αναπτυχθεί
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Wprawdzie..., ale...
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
Trái lại,...
Przeciwnie, ...
Διόρθωση εσφαλμένης πεποίθησης κατόπιν παρουσίασης της
Một mặt,...
Z jednej strony...
Εισαγωγή μιας πλευράς ενός επιχειρήματος
Mặt khác,...
Z drugiej strony...
Εισαγωγή μιας άλλης πλευράς ενός επιχειρήματος. Πάντα χρησιμοποιείται μετά από την έκφραση «Από τη μία»
Mặc dù...
Pomimo/Wbrew...
Παρουσίαση επιχειρήματος που τίθεται κατά ορισμένων δεδομένων και αντιλήψεων
Mặc dù/Bất chấp...
Pomimo faktu, że...
Παρουσίαση επιχειρήματος που τίθεται κατά ορισμένων δεδομένων και αντιλήψεων
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Αναφορά επιστημονικών δεδομένων ή γεγονότων του παρελθόντος
Nhân tiện/Nhân thể...
Nawiasem mówiąc, ...
Προσθήκη επιπρόσθετου σημείου που μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Ponadto...
Προσθήκη επιπρόσθετου σημείου που μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση