Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Мы начали доклад с того, что...
Σύνοψη μιας διατριβής
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Последующее обсуждение было попыткой...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
संक्षेप में...
Подводя итог...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Подводя итог...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
В целом...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
В общем...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
हम यह देख सकते हैं कि...
Таким образом мы видим, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Все это указывает на то, что...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
... के अनुसार
В балансе...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Σαφές συμπέρασμα
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής