Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Σύνοψη μιας διατριβής
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
संक्षेप में...
Zusammenfassend...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Zusammenfassend...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Im Großen und Ganzen...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Insgesamt...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
हम यह देख सकते हैं कि...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
All dies deutet darauf hin, dass...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
... के अनुसार
Alles in allem...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Σαφές συμπέρασμα
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής