Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Σύνοψη μιας διατριβής
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Însumând totul...
Tóm lại...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Rezumând,...
Tóm lại...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Per ansamblu...
Về tổng thể...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
În mare...
Nhìn chung...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...ne duce la concluzia că...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Putem observa prin urmare că...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
... có thể giúp chứng tỏ...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Pentru a restabili echilibrul...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Σαφές συμπέρασμα
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής