Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Este trabalho começou apontando...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Σύνοψη μιας διατριβής
A prévia discussão buscou...
La antaŭa diskuto provis...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Resumindo, ...
Por resumi…
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Em suma, ...
En resumo,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Em síntese, ...
Entute...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
De modo geral, ...
Ĝenerale...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...nos leva à conclusão de que...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Os argumentos apresentados acima provam que ...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Pode-se ver então que...
Ni povas vidi, ke...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tudo isso aponta para o fato que ...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Recapitulando, ...
Entute...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Σαφές συμπέρασμα
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής