Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Este trabalho começou apontando...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Σύνοψη μιας διατριβής
A prévia discussão buscou...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Resumindo, ...
لتلخيص ما سبق...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Em suma, ...
إجمالاً، ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Em síntese, ...
إجمالا...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
De modo geral, ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...nos leva à conclusão de que...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Os argumentos apresentados acima provam que ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Pode-se ver então que...
نستطيع أن نرى أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tudo isso aponta para o fato que ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Recapitulando, ...
في نهاية الأمر...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Σαφές συμπέρασμα
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής