Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Σύνοψη μιας διατριβής
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Összefoglalva, ...
Özetlemek gerekirse ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Összefoglalva ...
Kısacası ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Összességében ...
Sonuç olarak ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Egészében véve ...
Genel olarak ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... bizi ... sonucuna götürür.
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Láthatjuk, hogy ...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
A .... megértése segíthet felfedni ....
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Összevetve...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Σαφές συμπέρασμα
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής