Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

我们以说明...开始这篇论文
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Σύνοψη μιας διατριβής
前面的讨论旨在...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
假设被...方面的数据验证
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
总结来说,...
संक्षेप में...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
归纳一下,...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
总之,...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
总体而言,...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...让我们得出...的结论
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
上述论据证实...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
我们可以看出...
हम यह देख सकते हैं कि...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
所有这些都指向...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
了解...可以帮助揭示...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
权衡一下,...
... के अनुसार
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
因此,我们的论点是有一些因素...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Σαφές συμπέρασμα
显然,我们提出的部分主张并不独特...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής