Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Σύνοψη μιας διατριβής
前述の議論は・・・・するためのものだった。
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
結論として、・・・・
संक्षेप में...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
まとめると、・・・・
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
全体に目を向けると、・・・・
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
全般的に見て、・・・・
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
前述の議論は・・・・を証明している。
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
・・・・ということが見て取れる。
हम यह देख सकते हैं कि...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
これらの全てが・・・・という事実を示している。
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
あらゆる点から見て、・・・・
... के अनुसार
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
したがって、・・・・という事実がある。
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Σαφές συμπέρασμα
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής