Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Σύνοψη μιας διατριβής
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Hypotesen blev testet med data dækning...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Til at opsummere...
สรุปทั้งหมด...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Summarisk,...
โดยสรุป...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Alt i alt...
ทั้งหมด...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
I det store og hele...
โดยภาพรวมแล้ว...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...fører os til den konklusion at...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Vi kan derefter se at...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Alt dette peger på det faktum at...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Ligevægtigt...
โดยสมดุลแล้ว...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Σαφές συμπέρασμα
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής