Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Σύνοψη μιας διατριβής
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
La antaŭa diskuto provis...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Pour résumer...
Por resumi…
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
En résumé...
En resumo,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Globalement...
Entute...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Dans l'ensemble...
Ĝenerale...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...nous amène à la conclusion que...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
On peut alors voir que...
Ni povas vidi, ke...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tout cela indique que...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
En définitive...
Entute...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Σαφές συμπέρασμα
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής