Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
इस चित्र में दिखाई देता है...
Această imagine conţine...
Περιγραφή μιας εικόνας
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Forma graficului demonstrează că...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

आकार... ...का वर्णन करता है.
Figura...reprezintă...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
यह आकार ...दिखाता है.
Figura...arătând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagrama...exprimând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
यह आकार ...दिखाता है.
Diagrama...reprezentând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος