Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
تحتوي الصورةُ على...
Περιγραφή μιας εικόνας
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Hình... minh họa...
الشكل... يمثل...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Hình... thể hiện...
الشكل... يبيّن...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Biểu đồ... cho thấy...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Biểu đồ... mô tả...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος