Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
تحتوي الصورةُ على...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Περιγραφή μιας εικόνας
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

الشكل... يمثل...
Hình... minh họa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
الشكل... يبيّن...
Hình... thể hiện...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
الرسم التوضيحي... يدرس...
Biểu đồ... cho thấy...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Biểu đồ... mô tả...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος