Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συστατική Επιστολή

Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή

Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Yetkili makama,
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Dilek Hanım,
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Lale Hanım,
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει

Συστατική Επιστολή - Δεξιότητες

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...distinguished himself / herself by…
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
His / her greatest talent is / lies in…
Χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις κύριες δεξιότητες του υποψηφίου
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
He / she is a creative problem-solver.
Περιγραφή της ικανότητας ενός ατόμου να ξεπεράσει οποιαδήποτε πρόκληση
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
He / she has a broad range of skills.
Περιγραφή υποψήφιου ο οποίος έχει ένα ισορροπημένο φάσμα δεξιοτήτων
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Περιγραφή υποψήφιου με καλές δεξιότητες επικοινωνίας
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
He / she handles responsibility well.
Περιγραφή ατόμου που μπορεί να διευθύνει καλά μια ομάδα ή ένα πρότζεκτ και δουλεύει καλά υπό πίεση
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Περιγραφή των δυνατοτήτων ενός ατόμου
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Χρησιμοποιείται για να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την ικανότητα του υποψηφίου να κάνει κάτι
... onun sıradışı özelliğidir.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Περιγραφή της καλύτερης ιδιότητας ενός ατόμου
O ...'da her zaman aktif rol alır.
He / she always takes an active role in… .
Περιγραφή της ικανότητα ενός ατόμου να συμμετέχει ενεργά στην δουλειά του
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου

Συστατική Επιστολή - Ευθύνες Εργασίας

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
His / her main responsibilities were…
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
His / her weekly tasks involved…
Περιγραφή των εβδομαδιαίων καθηκόντων ενός ατόμου

Συστατική Επιστολή - Αξιολόγηση

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Θετική αξιολόγηση ενός υποψήφιου
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Εξαιρετικά θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
Performansındaki tek zayıf nokta ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Αρνητική αξιολόγηση ενός υποψηφίου
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Σύσταση υποψήφιου για συγκεκριμένους λόγους, ένας πολύ θετικός τρόπος αξιολόγησης ενός υποψηφίου

Συστατική Επιστολή - Κλείσιμο

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Επίλογος συστατικής επιστολής όπου ο υποψήφιος δε θεωρείται κατάλληλος
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής