Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Уважаемая госпожа...
Geachte mevrouw
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Прошу принять меня на должность...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Мои сильные стороны:...
Mijn sterke punten zijn ...
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
Я специализируюсь на...
Mijn vakgebied is ...
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
За время работы в ... я развил свои навыки...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

Мой родной язык..., я также говорю по...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
Я отлично владею...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
Я свободно говорю по...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
Я являюсь продвинутым пользователем...
Ik beschik over goede kennis van ...
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
Отличные коммуникативные навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
Логическая аргументация
Analytisch denkvermogen
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
Логическое мышление
Logisch denkvermogen
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
Аналитические способности
Analytische vaardigheden
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
Высокие личностные качества
Goede intermenselijke vaardigheden
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
Переговорческие навыки
Onderhandelingsvaardigheden
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
Презентационные навыки
Presentatievaardigheden
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
Я свободен...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
С уважением ваш...
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
С уважением...
Met de beste groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό