Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Kære Fru.,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A quem possa interessar,
Til hvem dette ankommer,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Jeg ville søge stillingen som...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Meus pontos fortes são...
Mine styrker er...
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mit ekspertområde er...
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Jeg råder fremragende over...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Jeg har en fungerende viden om...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
Eu tenho experiência em /com ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
Excelente habilidade de comunicação
Fremragende kommunikations evner
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
Raciocínio dedutivo
Deduktiv argumentation
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
Pensamento lógico
Logisk tænkning
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
Habilidades analíticas
Analytiske evner
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
Bom relacionamento interpessoal
Gode interpersonel evner
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
Habilidades de negociação
Forhandlings evner
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
Habilidades de comunicação
Præsentations evner
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referencer kan rekvieres fra...
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
Estou disponível para entrevista em ..
Jeg er ledig til et interview den...
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
Cordialmente,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
Atenciosamente,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
Com elevada estima,
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
Lembranças,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό