Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

Szanowny Panie,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Szanowna Pani,
Kære Fru.,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Szanowni Państwo,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
Szanowni Państwo,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Szanowni Państwo,
Til hvem dette ankommer,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Szanowny Panie,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Szanowna Pani,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Szanowna Pani,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Szanowna Pani,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Szanowny Panie,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Jeg ville søge stillingen som...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Moje mocne strony to ...
Mine styrker er...
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mit ekspertområde er...
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Jeg råder fremragende over...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Jeg har en fungerende viden om...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
Biegle posługuję się programem/programami...
Jeg er en erfaren bruger af...
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Fremragende kommunikations evner
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
Rozumowanie dedukcyjne
Deduktiv argumentation
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
Logiczne myślenie
Logisk tænkning
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
Zdolności analityczne
Analytiske evner
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
Zdolności interpersonalne
Gode interpersonel evner
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
Zdolności negocjacyjne
Forhandlings evner
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
Umiejętność prezentacji
Præsentations evner
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
Referencje na żądanie.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
Referencje na żądanie od ...
Referencer kan rekvieres fra...
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Jeg er ledig til et interview den...
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
Z wyrazami szacunku,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
Z wyrazami szacunku,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
Z poważaniem,
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
Pozdrawiam,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό