Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

Geachte heer
Distinguido Señor:
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Geachte mevrouw
Distinguida Señora:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Geachte heer, mevrouw
Distinguidos Señores:
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
Geachte dames en heren
Apreciados Señores:
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Geachte dames en heren
A quien pueda interesar
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Geachte heer Jansen
Apreciado Sr. Pérez:
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Srta. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Beste meneer Jansen
Estimado Sr. Pérez:
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Ik solliciteer naar de functie van ...
Quisiera postularme para el puesto de...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Mijn sterke punten zijn ...
Mis puntos fuertes son...
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
Mijn vakgebied is ...
Mi área de conocimiento es...
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Tengo un manejo excelente de...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
Ik beschik over goede kennis van ...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
Analytisch denkvermogen
Razonamiento deductivo
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
Logisch denkvermogen
Razonamiento lógico
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
Analytische vaardigheden
Capacidad de análisis
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
Goede intermenselijke vaardigheden
Buena comunicación interpersonal
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
Onderhandelingsvaardigheden
Aptitudes de negociación
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
Presentatievaardigheden
Habilidad para hablar en público
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Encontrará mi currículo adjunto.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
Met vriendelijke groet,
Se despide cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
Met vriendelijke groet,
Atentamente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
Hoogachtend,
Respetuosamente,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
Met de beste groeten,
Saludos,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό