Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

Geachte heer
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Geachte mevrouw
Kære Fru.,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Geachte heer, mevrouw
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
Geachte dames en heren
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Geachte dames en heren
Til hvem dette ankommer,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Geachte heer Jansen
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Beste meneer Jansen
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Ik solliciteer naar de functie van ...
Jeg ville søge stillingen som...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Mijn sterke punten zijn ...
Mine styrker er...
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
Mijn vakgebied is ...
Mit ekspertområde er...
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Jeg råder fremragende over...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Jeg har en fungerende viden om...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
Ik beschik over goede kennis van ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
Analytisch denkvermogen
Deduktiv argumentation
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
Logisch denkvermogen
Logisk tænkning
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
Analytische vaardigheden
Analytiske evner
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
Goede intermenselijke vaardigheden
Gode interpersonel evner
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
Onderhandelingsvaardigheden
Forhandlings evner
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
Presentatievaardigheden
Præsentations evner
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referencer kan rekvieres fra...
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Jeg er ledig til et interview den...
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
Hoogachtend,
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
Met de beste groeten,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό