Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

拝啓
Monsieur,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
拝啓
Madame,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
拝啓
Madame, Monsieur,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
拝啓
Madame, Monsieur,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
関係者各位
Aux principaux concernés,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
拝啓 
Monsieur Dupont,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Mademoiselle Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Monsieur Dupont,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
私の強みは・・・・
Mes qualités principales sont...
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
・・・・することで貢献することができます。
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mon domaine d'expertise est...
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
・・・・語を話すことができます。
J'ai une excellente maîtrise du...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
・・・・語の知識も持ち合わせています。
J'ai une connaissance pratique de...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
・・・・を使いこなすことができます。
Je suis un utilisateur confirmé de...
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
コミュニケーション能力
Excellentes techniques de communication
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
演繹的推理力
Capacité de déduction
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
論理的思考能力
Esprit de logique
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
分析能力
Esprit analytique
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
対人能力
Compétences relationnelles
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
交渉能力
Compétences en négociation
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
プレゼンテーション能力
Capacités d'exposition
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
履歴書を同封いたしました。
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
・・・・から推薦状を頂きました。
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
・・・・日なら伺うことができます。
Je suis disponible pour un entretien le...
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
敬具
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
敬具
Salutations distinguées,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
敬具
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
敬具
Meilleures salutations,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό