Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Kirjoitamme teille liittyen...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Mi ŝatus labori por vi, por...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Miaj fortoj estas...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
Mia areo de kompetenteco estas...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
Mi havas bonegan komandon de...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
Mi havas mezan scion de...
Minulla on hyvät perustaidot...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
Mi havas... jarojn de sperto en...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
Mi estas sperta uzanto de...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Erinomainen kyky kommunikoida
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
Dedukta rezonado
Deduktiivinen ajattelu
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
Logika rezonado
Looginen ajattelu
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
Analizaj kapabloj
Analyyttiset taidot
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
Bonaj interhomaj kapabloj
Hyvät ihmissuhdetaidot
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
Negocadaj kapabloj
Neuvottelukyvyt
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
Prezentaj kapabloj
Esiintymistaidot
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
Vi trovos mian karierresumo kune.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
Vi povas akiri referencojn el...
Suosituksia voi pyytää...
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Olen saatavilla haastatteluun...
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
Altestime,
Kunnioittavasti,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό