Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Křestní jméno
Имя
Όνομα υποψήφιου
Příjmení
Фамилия
Επίθετο υποψήφιου
Datum narození
Дата рождения
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Místo narození
Место рождения
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Národnost
Гражданство
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Rodinný stav
Семейное положение
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Svobodný(á)
холост/незамужем
δεν είστε παντρεμένος/η
Ženatý/Provdaná
Женат/замужем
Παντρεμένος/η
Ovdovělý(á)
Вдовец/вдова
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adresa
Адрес
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Телефон
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Сайт
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Základní škola
Начальная школа
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Základní škola, 2. stupeň
Средняя школа
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Střední škola
Старшая школа
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Vysoká škola
университетский колледж
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Jesle
Ясли
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Přípravná škola
Детский сад
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Základní škola, 1. stupeň
Начальная школа
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Střední škola
Средняя школа
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Vyšší střední škola
Техникум/лицей
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Univerzita
Университет
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Pracovní zkušenost v ...
Опыт работы в...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Stáž v...
Стажировка в...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Dobrovolnická práce v...
Волонтерская практика в ...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Dobrá znalost slovem i písmem
Хорошо владею (устный, письменный)
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Plynulá znalost slovem i písmem
Свободно владею (устный, письменный)
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Počítačově gramotný
Со знанием компьютера
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Znalost CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Řidičský průkaz B
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου