Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Křestní jméno
Prénom
Όνομα υποψήφιου
Příjmení
Nom de famille
Επίθετο υποψήφιου
Datum narození
Date de naissance
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Místo narození
Lieu de naissance
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Národnost
Nationalité
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Rodinný stav
Statut marital
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Svobodný(á)
Célibataire
δεν είστε παντρεμένος/η
Ženatý/Provdaná
Marié(e)
Παντρεμένος/η
Ovdovělý(á)
Veuf / veuve
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adresa
Adresse
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Téléphone
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
Courriel
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Site internet
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Základní škola
École primaire
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Základní škola, 2. stupeň
Collège
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Střední škola
Lycée
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Vysoká škola
Université
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Jesle
Classe préparatoire
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Přípravná škola
École primaire
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Základní škola, 1. stupeň
Collège
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Střední škola
Lycée
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Vyšší střední škola
Université
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Univerzita
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Pracovní zkušenost v ...
Stage chez...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Stáž v...
Stage chez...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Dobrovolnická práce v...
Volontariat chez...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Dobrá znalost slovem i písmem
... lu, écrit, parlé
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Plynulá znalost slovem i písmem
... lu, écrit, parlé couramment
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Počítačově gramotný
Initié à l'informatique
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Znalost CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Řidičský průkaz B
Titulaire du permis B
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου