Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Förnamn
Prenume
Όνομα υποψήφιου
Efternamn
Nume
Επίθετο υποψήφιου
Födelsetid
Data naşterii
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Födelseort
Locul naşterii
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationalitet
Naţionalitate
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Civilstånd
Stare civilă
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Ogift
Necăsătorit
δεν είστε παντρεμένος/η
Gift
Căsătorit
Παντρεμένος/η
Änkling/Änka
Văduv
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
adressen
Adresa
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-post
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Hemsida
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Grundskola
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Grundskola (mellanstadiet)
Gimnaziu
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Gymnasiet
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Högskola/Universitet
Colegiu (la noi facultate)
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Dagis
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Förskola
Grădiniţa (echivalent)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Grundskola
Ciclul primar
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gymnasiet
Gimnaziu
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Skola för elever i sixth form
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universitet
Universitate
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Experiență de lucru la...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Praktikplats hos ...
Internship/practică la...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Volontärarbete i ...
Voluntariat la...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Skriver och talar ... flytande
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Datakunnig
Cunoștințe PC.
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Erfarenhet av CAD / CAM.
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Jag besitter ett ...-körkort.
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου