Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Förnamn
Fornavn
Όνομα υποψήφιου
Efternamn
Efternavn
Επίθετο υποψήφιου
Födelsetid
Fødselsdato
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Födelseort
Fødselssted
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationalitet
Nationalitet
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Civilstånd
Civilstatus
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Ogift
Single
δεν είστε παντρεμένος/η
Gift
Gift
Παντρεμένος/η
Änkling/Änka
Enke/enkemand
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
adressen
Adresse
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-post
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Hemsida
Hjemmeside
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Grundskola
Folkeskole
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Grundskola (mellanstadiet)
Gymnasium
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Gymnasiet
Gymnasium
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Högskola/Universitet
Universitet
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Dagis
Børnehave
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Förskola
Folkeskole
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Grundskola
Gymnasium
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gymnasiet
Studenterkursus
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Skola för elever i sixth form
Universitet
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universitet
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Arbejdserfaring hos...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Praktikplats hos ...
Praktikplads hos...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Volontärarbete i ...
Frivilligt arbejde hos...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Skriver och talar ... flytande
Flydende både skriftligt og verbalt
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Datakunnig
Computerkyndig
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Erfarenhet av CAD / CAM.
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Jag besitter ett ...-körkort.
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου