Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Förnamn
First Name
Όνομα υποψήφιου
Efternamn
Surname
Επίθετο υποψήφιου
Födelsetid
Date of Birth
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Födelseort
Place of Birth
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationalitet
Nationality
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Civilstånd
Marital Status
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Ogift
Single
δεν είστε παντρεμένος/η
Gift
Married
Παντρεμένος/η
Änkling/Änka
Widowed
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
adressen
Address
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Phone
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-post
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Hemsida
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Grundskola
Elementary School
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Grundskola (mellanstadiet)
Middle School
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Gymnasiet
High School
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Högskola/Universitet
College
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Dagis
Infant School
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Förskola
Junior School
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Grundskola
Secondary School
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gymnasiet
Sixth-Form College
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Skola för elever i sixth form
University
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universitet
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Work experience at…
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Praktikplats hos ...
Internship at…
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Volontärarbete i ...
Voluntary work at…
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Good understanding of both written and spoken…
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Skriver och talar ... flytande
Fluency in both written and spoken…
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Datakunnig
Computer literate
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Erfarenhet av CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Jag besitter ett ...-körkort.
Currently holding a full…driver's license.
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου